Richard Wentworth

Paying a visit

NoguerasBlanchard, Barcelona
de set. 30 - de des. 22, 2017
main_noguerasblanchard_richard_wentworth_paying_visit

A partir de records i troballes en el seu arxiu, Wentworth proposa un treball de recerca i distància.

NoguerasBlanchard presenta una nova temporada expositiva, aquest cop amb una sèrie d’exposicions protagonitzades per artistes de referència. La primera exposició ha estat comissionada a Richard Wentworth (Samoa, 1947).

Richard Wentworth ha jugat un paper destacat en el moviment de la Nova Escultura Britànica (New British Sculpture) des de finals de la dècada de 1970. El seu treball, que envolta la noció d’objectes i el seu ús com a part de les nostres experiències del dia a dia, ha modificat la definició tradicional de l’escultura i la fotografia. Mitjançant la transformació i manipulació d’objectes industrials i/o trobats en obres d’art, Wentworth subverteix la seva funció original i expandeix la nostra comprensió d’ells per trencar el sistema convencional de classificació.

Wentworth va visitar Barcelona a mitjans dels anys 70, on es va relacionar amb membres dels cercles artístics i culturals com Bigas Luna, Fernando Amat o Javier Mariscal. D’aquesta estada fins i tot en va sortir una exposició personal a la Sala Vinçon el 1974.

A partir de records i troballes en el seu arxiu, Wentworth proposa un treball de recerca i distància. Evocant el crepuscle de la dictadura Franquista, en una Barcelona misteriosa per a un jove artista britànic, Wentworth formularà associacions contemporànies- no nomes de caràcter local, sinó magnificant el seu record i vinculant-lo al què ha estat la seva experiència artística i vital dels darrers quaranta anys. De fet, en paraules del propi artista, les imatges que sorgeixen d’aquest període determinaràn el seu discurs i la forma de veure el món.

Llegir més

Instal·lació

01_noguerasblanchard_richard_wentworth_paying_visit

02_noguerasblanchard_richard_wentworth_paying_visit

03_noguerasblanchard_richard_wentworth_paying_visit

04_noguerasblanchard_richard_wentworth_paying_visit

05_noguerasblanchard_richard_wentworth_paying_visit

06_noguerasblanchard_richard_wentworth_paying_visit

07_noguerasblanchard_richard_wentworth_paying_visit

08_noguerasblanchard_richard_wentworth_paying_visit

09_noguerasblanchard_richard_wentworth_paying_visit

10_noguerasblanchard_richard_wentworth_paying_visit

11_noguerasblanchard_richard_wentworth_paying_visit

12_noguerasblanchard_richard_wentworth_paying_visit

13_noguerasblanchard_richard_wentworth_paying_visit

14_noguerasblanchard_richard_wentworth_paying_visit

15_noguerasblanchard_richard_wentworth_paying_visit

16_noguerasblanchard_richard_wentworth_paying_visit

17_noguerasblanchard_richard_wentworth_paying_visit

18_noguerasblanchard_richard_wentworth_paying_visit

19_noguerasblanchard_richard_wentworth_paying_visit

20_noguerasblanchard_richard_wentworth_paying_visit

21_noguerasblanchard_richard_wentworth_paying_visit

22_noguerasblanchard_richard_wentworth_paying_visit

23_noguerasblanchard_richard_wentworth_paying_visit

Obres

Richard Wentworth
Untitled

Circa 1974-1981 (printed 2017)

Fotografia

40 x 28 cm

Richard Wentworth
Untitled

Circa 1974-1981 (printed 2017)

Fotografia

40 x 28 cm

Richard Wentworth
Untitled

Circa 1974-1981 (printed 2017)

Fotografia

40 x 28 cm

Richard Wentworth
Untitled

Circa 1974-1981 (printed 2017)

40 x 28 cm

Richard Wentworth
Untitled

Circa 1974-1981 (printed 2017)

40 x 28 cm

Richard Wentworth
Untitled

Circa 1974-1981 (printed 2017)

40 x 28 cm

Drag